Zamówienie

Korzystając z poniższego formularza, możesz zamówić usługę cybo.pl dla swojej firmy. Pola zaznaczone gwiazdką (*) muszą być wypełnione. Po otrzymaniu zamówienia skontaktujemy się z tobą by ustalić finalną specyfikację usługi. Po zapoznaniu się z finalną specyfikacją możesz podjąć decyzję o podpisaniu umowy. Jeśli masz pytania, wątpliwości lub indywidualne wymagania wykraczające poza zakres standardowej oferty - skontaktuj się z nami np. korzystając z tego formularza.

Przed złożeniem zamówienia prosimy, zapoznaj się z Regulaminem i Cennikiem usługi.

Administratorem danych osobowych, które są przekazywane za pomocą tego formularza jest Informatyka Bogusławski sp. z o.o. sp.k., ul. Główna 6, 61-005 Poznań (zwana dalej również Operatorem). Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, zgodnie z Polityką prywatności.

Dane osoby zamawiającej

Podaj dane osoby, z którą mamy kontaktować się w sprawie zamówienia.

Dane Abonenta do faktur

Podaj dane Abonenta, które będą umieszczane na fakturach za zamawianą usługę.

Dane kontaktowe Abonenta

Tutaj podaj dane kontaktowe, za pomocą których Operator będzie mógł kontaktować się z Abonentem.

Dane Abonenta do korespondencji

Jeśli w przypadku potrzeby tradycyjnego kontaktu korespondecyjnego ma być stosowany inny adres niż podany wyżej w danych do faktur, podaj w poniższych polach adres, na który mamy wysyłać taką korespondencję. Jeśli pozostawisz poniższe pola puste, do korespondencji tradycyjnej używany będzie adres podany w danych do faktur.

Usługa

Poniżej wybierz interesujący cię zakres usługi. Podane niżej ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości. Po otrzymaniu twojego zamówienia skontaktujemy się z tobą by ustalić i potwierdzić finalną specyfikację usługi.

Proponowany identyfikator serwisu, który stosowany będzie m.in. w tytułach aplikacji oraz jako prefix w numerach zgłoszeń. Wymagana długość od 2 do 6 znaków. Dozwolone znaki to wielkie litery A-Z (bez polskich znaków) oraz cyfry 0-9. Rekomendujemy używanie możliwie krótkich i unikalnych identyfikatorów (aby identyfikatory zgłoszeń, które będą umieszczane w tematach wiadomości e-mail nie zajmowały zbyt dużo miejsca a jednocześnie nie kolidowały z identyfikatorami zgłoszeń z innych serwisów), np. dla Abonenta o nazwie Jakaś Fajna Firma sp. z o.o. identyfikatorem serwisu może być JFF. Identyfikatory zgłoszeń będą kolejnymi numerami zgodnymi z formatem JFF#100000001 gdzie JFF#1 będzie stałym prefixem zawierającym identyfikator serwisu co zapewni 99 999 999 unikalnych identyfikatorów zgłoszeń (zakres wystarczający na ok. 27 lat przy założeniu tworzenia 10000 zgłoszeń dziennie). W przypadku potrzeby stosowania identyfikatorów o innej długości prosimy o opisanie wymagań w polu Komentarz poniżej. Po zawarciu umowy identyfikator serwisu ani sposób numerowania zgłoszeń nie może być już zmieniony.

Proponowana nazwa domeny serwisu, która przeznaczona będzie na wyłączne potrzeby zamawianego serwisu. Może to być poddomena domeny cybo.pl (zapewniana przez Operatora na czas trwania Umowy) lub domena należąca do Abonenta (w tym przypadku Abonent utrzymuje i odpowiada za tę domenę we własnym zakresie oraz konieczne będzie delegowanie jej obsługi na wskazane przez Operatora serwery DNS Operatora). Nazwa powinna składać się wyłącznie z cyfr 0-9, liter a-z (bez polskich znaków) oraz znaków - (minus), np. super-firma.cybo.pl lub biuro.sklep77.example.com. Domena serwisu może być jednocześnie domeną e-mail obsługiwaną w zamawianym serwisie. Po otrzymaniu zamówienia zweryfikujemy możliwość użycia proponowanej nazwy domeny. Po zawarciu umowy nazwa ta nie może być już zmieniona.

W przypadku jeśli korzystasz już z innego serwisu w ramach usługi cybo.pl i chcesz aby zamawiany serwis korzystał z certyfikatów użytkowników tam generowanych z limitem liczby ważnych certyfikatów zgodnym z limitem w tamtym serwisie, wtedy podaj poniżej nazwę domeny tamtego serwisu. Jeśli pozostawisz to pole puste, wtedy domena certyfikatów będzie zgodna z domeną serwisu jw. a certyfikaty będą tworzone w zamawianym serwisie cybo.pl.

Wskaż potrzebne limity zasobów dla zamawianego serwisu cybo.pl.

W przypadku jeśli certyfikaty użytkowników będą generowane w zamawianym serwisie, wtedy po uruchomieniu serwisu Operator utworzy w nim inicjalne konto administratora i inicjalny, ważny 397 dni certyfikat dla użytkownika Abonenta, którego dane zostaną umieszczone w poniższych polach. W przypadku jeśli certyfikaty będą generowane w innym serwisie (ustawiona powyżej Domena certyfikatów inna niż Domena serwisu) wtedy nie należy podawać danych inicjalnego konta administratora.

ID użytkownika dla inicjalnego konta administratora będzie umieszczane w certyfikatach tego użytkownika i nie musi być podawane ręcznie przy logowaniu. ID użytkownika nie może być zmienione po utworzeniu konta. ID użytkownika musi mieć długość od 4 do 30 znaków, musi składać się wyłącznie z cyfr 0-9, liter a-z (bez polskich znaków) oraz znaków _ (podkreślenie), . (kropka) i - (minus). Rekomendujemy stosowanie losowych 4-znakowych ID użytkowników, niezawierających danych osobowych.

W poniższe pole należy wkleić treść żądania podpisania certyfikatu (tzw. CSR) w formacie PEM, wygenerowanego przez administratora, dla którego utworzone ma być inicjalne konto. Przy generowaniu CSR należy użyć ID użytkownika oraz domeny certyfikatów jw. Więcej informacji nt. wymagań i sposobu generowania CSR znajduje się w dokumentacji.

Poniżej możesz wpisać swoje uwagi lub opisać dodatkowe wymagania związane z zamawianą usługą.

Akceptacje

Aby złożyć zamówienie musisz zapoznać się z Regulaminem usługi cybo.pl i zaakceptować jego warunki, wyrazić zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych oraz potwierdzić spełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO (w tym poinformowanie o treści klauzuli informacyjnej Operatora) wobec osób, których dane osobowe zostaną udostępnione Operatorowi w zamówieniu.